• Oferta atrakcyjna cenowo
 • Rzetelność
 • Staranność
 • Terminowość

Wycena nieruchomości

Wybierz sprawdzonego rzeczoznawcę majątkowego.

Sprawdź ofertę >

O mnie

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6560 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Jestem wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Posiadam certyfikat ukończenia kursu i zdania egzaminu z zakresu „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych“ organizowanego przez Związek Banków Polskich. Jestem wpisany na „listę bankową“. Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy, które należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.


Oferta

Oferuję dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych usługi w zakresie wyceny nieruchomości w szczególności na terenie miasta Bydgoszczy oraz okolicznych powiatów, ale przyjmuję również zlecenia wyceny nieruchomości na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Wykonuję wyceny nieruchomości:

 • lokale mieszkaniowe i użytkowe,
 • nieruchomości gruntowe niezabudowane (m.in. działki budowlane),
 • nieruchomości gruntowa zabudowane (m.in. domy mieszkalne, budynki komercyjne),
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i innych ograniczonych praw rzeczowych.

Wycenę nieruchomości sporządzam dla celów:

 • zabezpieczenia kredytu bankowego,
 • określenia ceny kupna-sprzedaży,
 • podziału majątku,
 • celów księgowych,
 • celów podatkowych,
 • dla określenia opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • dla określenia opłaty adiacenckiej i planistycznej.

Termin realizacji:

 • dla nieruchomości typowych-mieszkania, domy, działki budowlane – do 5 dni roboczych od dnia oględzin nieruchomości i pozyskania wszystkich niezbędnych dokumentów,
 • termin wykonania pozostałych zleceń ustalany jest indywidualnie z klientem.

Certyfikaty

 • szacowanie nieruchomości
 • wycena nieruchomości certyfikat
 • wycena nieruchomości certyfikat

Kontakt

Rzeczoznawca Majątkowy

"Galla"
Krzysztof Galla

upr. zawodowe nr 6560

ul. Żeromskiego 16
87-799 Bydgoszcz